Uw gegevens

Medische gegevens

invullen indien van toepassing
Ondergetekende machtigt de penningmeester van vv Haren omde verschuldigde contributie automatisch te incasseren van zijn/haar genoemde bankrekeningnummer.Beëindiging van het lidmaatschap tijdens het seizoen is niet mogelijk. Een seizoen loopt van 01 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap wordt jaarlijks verlengd, tenzij uiterlijk voor 31 mei schriftelijk wordt opgezegd bij de secretaris (art. 10 lid 3 van de statuten).

Extra gegevens ouder/voogd jeugdspeler: (Enkel indien van toepassing)

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat u hiermee akkoord gaat, maar u kunt zich afmelden als u dat wilt. AccepterenLees verder