Contributie / Opzeggen

Contributie vv Haren 2023-2024:

Contributie is inclusief kleding/materiaal en wij kennen geen vrijwilligersbijdrage!

 Per jaarPer kwartaal
Kabouters€ 0,00€ 0,00
Jeugd onder 7€ 115,00€ 28,75
Jeugd onder 8+9€ 115,00€ 28,75
Jeugd onder 10+11€ 125,00€ 31,25
Jeugd onder 12+13€ 125,00€ 31,25
Jeugd onder 14+15€ 130,00€ 32,50
Jeugd onder 17€ 130,00€ 32,50
Jeugd onder 19€ 145,00€ 36,25
Senioren€ 185,00€ 46,25
Niet spelend lid€ 120,00€ 30,00


Aanmelden
Aanmeldformulier vv Haren

Opzeggen van het lidmaatschap van vv Haren aan het einde van het seizoen.
Voordat het besluit wordt genomen om het lidmaatschap van de vereniging te beëindigen, zijn een paar zaken van belang.
 
Opzeggen kan alleen per email.
Wie aan het einde van het seizoen wil stoppen, dient zijn/haar lidmaatschap voor 31 mei van het seizoen op te zeggen. Opzeggen dient altijd per e-mail lid@vvharen.nl bij de ledenadministratie te worden gemeld. Opzeggen bij trainers, leiders, barmedewerkers of andere vrijwilligers wordt niet geaccepteerd of als zodanig verwerkt.
 
Dus stuur de mail betreffende de opzegging naar de ledenadministratie:
mailadres: lid@vvharen.nl

Voor een goede verwerking vermeld in de e-mail:
 
Naam, adres, postcode en woonplaats, de geboortedatum van het opzeggende lid en de datum waarop de opzegging van kracht wordt.
 
Tussentijds opzeggen en waarom betalen voor het hele seizoen?
In de eerste plaats is dit uiteraard voor de continuïteit binnen een team van belang. Want als een speler zonder een goede reden zo maar tussendoor zou stoppen, kan een heel team in problemen komen en dat kan natuurlijk niet! Daarom betaal je contributie voor een heel seizoen zonder recht op kwijtschelding van deze verplichting bij tussentijds opzeggen.
 
Maar naast de sportieve kant, gaat de vereniging ook financiële verplichtingen aan voor een heel seizoen. Zo worden er afspraken/overeenkomsten gebaseerd op het aantal leden gemaakt.
 
Denk verder aan de inschrijvingskosten van teams, de doorbelasting van kosten door de KNVB of het bestellen van spelmaterialen. Daarom wordt het opzeggen van een lidmaatschap tijdens een seizoen niet toegestaan!
 
Als het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar tussentijds wordt opgezegd zal het lidmaatschap pas aan het einde van het verenigingsjaar worden beëindigd.

Zijn er geen uitzonderingen mogelijk?
Het bestuur kan besluiten om de verplichting om de contributie voor het hele seizoen te betalen, te laten vervallen. Maar alleen als hier gegronde redenen voor zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat u hiermee akkoord gaat, maar u kunt zich afmelden als u dat wilt. AccepterenLees verder