Algemene Ledenvergadering vv Haren maandag 30 oktober 2017 + Agenda

1.261

Praten over het te voeren beleid bij vv Haren. Het kan op vele manieren. Aan de bar, langs de lijn, in een artikel of een reactie op facebook/twitter. In het informele circuit gonst het vaak van de ideeën, aanbevelingen, verbeteringen en kritiek. Diegenen die daadwerkelijk mee willen praten en beslissen over het verenigingsbeleid kunnen dit vanavond ook doen door de Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

De agenda zorgt voor de nodige structuur in deze vergadering waarin het bestuur richting leden verantwoording aflegt. Maar ook de leden hebben meer dan genoeg ruimte om zaken aan de kaak te stellen of naar voren te brengen.

De vergadering begint maandag 30 oktober om 20.15 uur. De mogelijkheid om financiële stukken in te zien is er vanaf 19.15 uur. Op de agenda staan diverse punten die belangrijk zijn voor de toekomst van onze vereniging.

Afmelden kan bij onze secretaris. secretaris@vvharen.nl


Agenda Algemene Ledenvergadering maandag 30 oktober 2017
Locatie: Clubgebouw vv Haren, Scharlakenlaan 26 te Haren Aanvang: 20.15 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag ALV van 17 juli 2017 (op te vragen via secretaris@vvharen.nl
 4. Jaarverslag vv Haren (senioren/jeugd/kantine/sponsoring)
 5. Financieel jaarverslag (penningmeester)
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Verkiezing leden Dagelijks Bestuur (aftredend en herkiesbaar)
 9. Verkiezing overige leden Hoofdbestuur (vanaf 2017/2018 )
 10. Vaststelling begroting 2017/2018
 11. Energie voorzieningen offerte / kaboutervoetbal
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Reacties zijn gesloten.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat u hiermee akkoord gaat, maar u kunt zich afmelden als u dat wilt. AccepterenLees verder