Rubbergranulaat korrels kunstgrasvelden De Koepel

2.510

Brief van het bestuur
Op 6 oktober j.l. heeft het bestuur van vv Haren een brief gestuurd aan wethouder Sloot waarin wij om duidelijkheid hebben gevraagd over het gebruik van het soort opvulling welke over onze kunstgrasvelden wordt gestrooid. Hierop heeft de medewerker sport en speelvoorzieningen ons een RIVM verklaring toegestuurd. Daarin wordt gesteld dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras niet zal leiden tot risico’s voor de gezondheid en er nu geen reden zal zijn om te stoppen met sporten op deze velden.

Wel komt het RIVM tot de conclusie dat er PAKs uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen, maar geeft aan dat er geen aanwijzingen dat dit leidt tot een gezondheidsrisico voor de sporter. Wethouder Sloot heeft aangegeven volgende week bij de sportverenigingen langs te willen gaan en in gesprek te gaan over het kunstgrasveld. Dit heeft bij een groot deel van onze leden de onrust niet weggenomen.

Fijnstof
Via verschillende wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond dat fijnstofdeeltjes waarin PAK’s zitten kankerverwekkend zijn (voor longen alsook voor maag/darmen). Ook is bekend dat rubbergranulaat vervalt tot fijnstofdeeltjes, dit kan bij onze leden een verhoogt risico voor de gezondheid opleveren.

Vervolgens geeft het RIVM aan dat er door het European Chemical Agency (ECHA) in opdracht van de Europese Commissie onderzoek doet naar de risico’s van rubbergranulaat wordt uitgevoerd en dat de uitkomsten hiervan worden begin 2017 verwacht. Wij zijn van mening dat wachten op deze uitkomst te lang duurt, zelfs de door minister aangekondigde versnelling (uitkomst december) duur naar onze beleving nog te lang.

Welzijn leden
De vv Haren is een vereniging die het welzijn van haar leden hoog in het vaandel heeft staan. Vanuit deze gedachte doet het bestuur er alles aan om haar leden op een veilig en verantwoorde manier te laten voetballen. Daarom hebben wij aan wethouder Sloot gevraagd de uitkomsten van deze onderzoeken niet af te wachten.

Wij hebben wethouder Sloot met klem gevraagd onmiddellijk tot actie over te gaan en de gewraakte velden van het rubbergranulaat te ontdoen en deze te vervangen door een geheel uit kunststof bestaande korrel of een vulling van een kurk-kokos combinatie Extra resources.

Standpunt gemeente
Op 8 oktober heeft voorzitter Helder telefonisch contact gehad met wethouder Sloot. In dit langdurig gesprek is gesproken over de opvulling van de kunstgrasvelden op sportpark De Koepel. Uit dit gesprek kwam naar voren dat de velden van de Koepel zijn gevuld met een combinatie van korrels met een sealcoating en korrels met de gewraakte rubbergranulaat korrels.

Wethouder Sloot gaf nadrukkelijk aan de zorg en gevoelens van vv Haren te delen. Helaas staat zij binnen het college alleen. Wethouder Sloot heeft de veiligheid van Harense sporters ook heel hoog zitten! Daar burgemeester Van Veen de portefeuille veiligheid onder zich heeft is hij derhalve verantwoordelijk voor dit deel van het te voeren beleid. Burgemeester Van Veen heeft in het college en de betreffende ambtenaren te kennen gegeven de lijnen van de KNVB en het RIVM te zullen volgen.

Verwijdering rubbergranulaat korrels
Het verwijderen van de korrels zal niet eenvoudig zijn er bestaan in geheel Nederland slecht twee geschikte machines. Daarnaast zal de vraag naar kurk (natuurproduct) toenemen dus is weer de vraag hoe snel kan men hier over beschikken. Met alle mileu-aspecten zoals schaarste van kurk en de ontbossing van de productie hiervan. Hiernaast speelt ook nog het kostenplaatje een rol. Maar Wethouder Sloot heeft aangegeven dat de financiële gevolgen nooit kunnen opwegen tegen de gezondheid van mensen. In dit kader moet de gemeente Haren verantwoording naar de provincie afleggen. De vraag is in hoeverre zij hier toestemming voor krijgen, aldus wethouder Sloot.

Standpunt bestuur vv Haren
Wethouder Sloot is zaterdagochtend op het sportpark De Koepel geweest om zelf de geluiden van de ouders en de clubs te vernemen. vv Haren wil niet wachten op actie van de gemeente, maar zelf in actie komen. Na het weekend komt het voltallige bestuur samen om een plan van aanpak te maken om zo snel als mogelijk is de veiligheid van al onze leden te kunnen garanderen. Hierbij vinden wij de input van (de ouders van) onze (jeugd)leden essentieel. Voordat er een beslissing over het al-dan-niet gebruiken van de kunstgrasvelden wordt genomen, worden (de ouders van) onze (jeugd) leden om een reactie gevraagd.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de jeugdvoorzitter (Richard Spitzers) via jvzvvharen@hotmail.nl of met de secretaris (Kristian Kloen) via secretaris@vvharen.nl.

Reacties zijn gesloten.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat u hiermee akkoord gaat, maar u kunt zich afmelden als u dat wilt. AccepterenLees verder