Algemene Ledenvergadering vv Haren maandag 29 oktober 2018 + Agenda

580

Praten over het te voeren beleid bij vv Haren. Het kan op vele manieren. Aan de bar, langs de lijn, in een artikel of een reactie op facebook/twitter. In het informele circuit gonst het vaak van de ideeën, aanbevelingen, verbeteringen en kritiek. Diegenen die daadwerkelijk mee willen praten en beslissen over het verenigingsbeleid kunnen dit vanavond ook doen door de Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

De agenda zorgt voor de nodige structuur in deze vergadering waarin het bestuur richting leden verantwoording aflegt. Maar ook de leden hebben meer dan genoeg ruimte om zaken aan de kaak te stellen of naar voren te brengen.

De vergadering begint maandag 29 oktober 2018 om 20.15 uur. De mogelijkheid om financiële stukken in te zien is er vanaf 19.15 uur. Op de agenda staan diverse punten die belangrijk zijn voor de toekomst van onze vereniging.

Afmelden kan bij onze secretaris. secretaris@vvharen.nl


Agenda Algemene Ledenvergadering maandag 29 oktober 2018
Locatie: Clubgebouw vv Haren, Scharlakenlaan 26 te Haren Aanvang: 20.15 uur

1.Opening
2.Ingekomen stukken en mededelingen
3.Verslag ALV van 9 juli 2018
4.Medische Commissie  (presentatie Alex/Johanna)
5.Jaarverslag vv Haren (senioren/ jeugd/ kantine/ sponsor)
6.Financieel jaarverslag
7.Verslag Kascommissie
Pauze
8.Verkiezing kascommissie (nieuwe leden gewenst, aftredend Harry Takens en Henk Groesz)
9.Verkiezing leden Dagelijks Bestuur (aftredend en herkiesbaar)
9.1 Stand van zaken voorzitter en secretaris
10.Verkiezing overige leden bestuur (vanaf 2018 /2019 )
11.Vaststelling begroting 2018/ 2019
12.Herindeling Haren met Groningen (mogelijke gevolgen)
13.Afval/energie, zonnepanelen
14.Verkoopprijzen 1 januari 2019 (toelichting Bestuur, is vrij om verhogingen in te voeren)
15.Rondvraag
16.Sluiting

 

Reacties zijn gesloten.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat u hiermee akkoord gaat, maar u kunt zich afmelden als u dat wilt. AccepterenLees verder