Uit het bestuur februari/maart 2019

0 1.475

Uit het bestuur februari/maart 2019

Zaterdag seniorenelftal

Uit de A-jeugd is de wens uitgesproken volgend jaar verder te gaan als een standaard zaterdag senioren elftal. In de ALV van maandag 31 oktober 2016 is afgesproken dat het bestuur mag onderzoeken of een zaterdag seniorenteam tot de mogelijkheden behoort. Omdat afgesproken is dat een zaterdag seniorenteam van vv Haren een recreatief karakter moet hebben en het hier gaat over een standaard team, wordt hierover op donderdag 4 april 2019 van 22.00 uur tot 22.30 uur een Bijzondere Algemene Ledenvergadering voor belegd. Alle leden mogen hierover stemmen. (de ouders van de) Jeugdleden hebben 1 stem, leden van 16 jaar en ouder hebben 2 stemmen.

Voetbalkamp

De voetbalkamp commissie is druk bezig een programma samen te stellen voor het voetbalkamp. Het voetbalkamp vindt plaats op 14, 15 en 16 juni plaats in Bakkeveen. De komende maanden wordt hierover meer geplaatst op de website.

Rookvrije zones sportpark

De besturen van vv Haren en vv Gorecht pleiten voor rookvrije zones op Sportpark De Koepel. Dit betekent dat de beide besturen bij alle leden van beide clubs er op wil aandringen dat er alleen wordt gerookt op de terrassen bij de kantines. De besturen van beide clubs vinden het niet wenselijk dat er langs de sportvelden wordt gerookt. Langs deze weg wil het bestuur de leden van vv Haren vragen hieraan gehoor te geven.

KNVB Assist

Afgelopen maand heeft het bestuur een overleg gehad met de KNVB betreffende ondersteuning voor vv Haren over de positionering van onze club in het Harense sportlandschap. Op 18 maart gaat een afvaardiging van het bestuur bij FC Groningen hierover verder in gesprek met de KNVB in de zogenaamde tafel-van-5. Hierbij zijn ook andere clubs aanwezig. 

Camerabeveiliging

Het bestuur is bezig te onderzoeken of de huidige camerabeveiliging in de kantine nog voldoet aan onze wensen. Tevens onderzoekt het bestuur hiervoor alternatieven.

Vacature voorzitter

Reeds sinds de zomer van 2018 heeft het bestuur een aantal gesprekken gevoerd met potentiele kandidaten voor de functie van voorzitter van de vv Haren. Deze gesprekken hebben nog niet tot een resultaat opgeleverd. Deze maand zal de vacature Intern en extern op een moderne wijze worden uitgezet.

Algemene bestuursleden

Sinds een aantal maanden is Henk Slagter algemeen bestuurslid van het hoofdbestuur van vv Haren.  Sinds februari 2019 is ook Pascal Bouwman als algemeen bestuurslid toegevoegd aan het hoofdbestuur. Henk gaat de contacten met vv Gorecht en de gemeente onderhouden. Pascal richt zich op de media en communicatie (intern en extern)  en voor een deel op sponsoring  (vooral intern gericht en niet op de werving ervan) van de vv Haren.

Jubilarissen

Tijdens de ALV van maandag 29 oktober 2012 is besproken en besloten dat voor jubilarissen Sportlink wordt geraadpleegd. Er is tevens in 2012/2013 een check geweest op deze lijst in Sportlink. Het bestuur denkt na hoe vrijwilligers en leden die langer dan 50 jaar lid zijn te waarderen. Hier komt het bestuur in de loop van het jaar op terug. De formele wijze blijft intact namelijk 25, 40 en 50 jaar lid van de vv Haren zijn.

Volgend bestuursoverleg

Het volgend bestuursoverleg is op maandag 8 april om 20.00 uur bij vv Haren. Voor vragen of opmerkingen kun je mailen naar: secretaris@vvharen.nl.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat u hiermee akkoord gaat, maar u kunt zich afmelden als u dat wilt. AccepterenLees verder