Vanuit het bestuur Coronavirus & VV Haren

0 1.053

Het coronavirus houdt ons sterk in zijn greep. Scholen, bedrijven en sportclubs zijn gesloten. Ons gewone leven, zoals we dat kennen, ligt stil. We zullen allemaal moeten bijdragen, zodat we deze situatie te boven komen. Voor jullie, als leden en vrijwilligers van VV Haren, die gewend zijn om veel te bewegen, te sporten, te voetballen en het sportpark te onderhouden, zal het thuiszitten geen gemakkelijke opdracht zijn. Het liefst zou je lekker gaan voetballen, lekker naar de club gaan!

Afgelopen week hebben wij als bestuur de moderne middelen ingezet en hebben wij middels een conference call wel met elkaar in goede gezondheid en conform de richtlijnen van de RIVM kunnen overleggen.

Gezondheid is nu belangrijker dan sporten/spelen op Sportpark De Koepel
Sporten en spelen op Sportpark De Koepel is fantastisch, maar nu even niet!
De afgelopen week zagen wij dat er veel kinderen aan het spelen en voetballen zijn op Sportpark de Koepel. De maatregelen die zijn genomen door de overheid, daar sluiten wij ons bij aan. Ook kinderen lopen de kans besmet te raken met het virus.

Wij doen dan ook een dringend beroep op iedereen en speciaal aan de ouders om de kinderen te informeren dat zij de richtlijnen van het RIVM ook in acht nemen op het sportpark. Van de ouders verwachten wij dat zij een oogje in het zeil houden, uiteraard ga je met respect om met elkaar, het sportpark en de materialen van de verenigingen.

Voor informatie over het Coronavirus: https://www.rivm.nl/
Voor informatie over Coronavirus en sporten: https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport

Financiële gevolgen
Het is een ingewikkelde periode voor de gehele maatschappij, en dus ook voor verenigingen als de onze. We zien dat we onze leden niet kunnen faciliteren zoals we dat gewend zijn; geen trainingen, geen wedstrijden en de kantine is gesloten. Daarmee lopen de inkomsten van de club fors terug, maar ondertussen lopen de meeste lasten wel gewoon door. Dat stelt ons als bestuur voor allerlei onvoorziene dilemma’s, te meer we nog niet weten hoe lang dit gaat duren. Ook is nog onduidelijk hoe rijk en gemeente met sportverenigingen om zullen gaan; die denken daar ook nog volop over na.

Trainers
Een van de vraagstukken die we als bestuur hebben, is hoe gaan we om met onze betaalde trainers nu alles stil ligt. In het besef dat we blij zijn met onze trainers en we die volgend seizoen ook weer hard nodig hebben, zijn we op zoek naar passende oplossingen voor zowel trainers als club.
Voor de trainers in loondienst, hebben wij met behoud van salaris, werktijdverkorting aangevraagd bij het UWV. Maar óf en hoeveel we daarvan toegekend krijgen is onzeker.

Daarnaast hebben wij ook trainers die een vrijwilligersvergoeding krijgen. Vooralsnog hebben wij als bestuur besloten de betalingen aan de vrijwilligers gewoon door te laten lopen. Maar voor een langere periode kunnen wij dit nu nog niet overzien. Vanuit een van onze vrijwilligers hebben wij zelfs het verzoek ontvangen om gedurende de Coronacrisis de vrijwilligersbijdrage te stoppen, een geste die wij als bestuur zeer waarderen.

Jeugdtrainingen op afstand
In groepsverband voetballen kan voorlopig helaas niet, daarom heeft de jeugdcommissie gezocht naar mogelijkheden om de jeugdspelers toch (individueel) aan het voetballen te houden. Elke dinsdag en donderdag krijgen de spelers via Whatsapp oefenprogramma’s, die geïllustreerd worden met video’s hoe de oefeningen uit te voeren. Op deze manier hopen we de jeugd aan het voetballen te houden.

Social Media
Op onze social media kanalen komen nu ook leuke filmpjes voorbij met de #StayHomeChallenge van VV Haren, je kan ons volgen via:
Facebook: https://www.facebook.com/vvHaren/
Instagram: https://www.instagram.com/vvharen/

85 jarig jubileum
Op 1 april 2020 bestaat VV Haren 85 jaar, het idee was om hier in juni een gezellige dag en feestavond voor te organiseren. Helaas hebben wij door het coronavirus besloten hier (voorlopig) van af te zien.

Meepraten over de toekomst van onze club!
In de ALV van 14 oktober 2019 heeft het bestuur een aanzet gegeven om te komen tot een Missie, Visie en Strategie van onze vereniging. Het voornemen was om dit, als afgesproken in de ALV, rond 1 april een vervolg te geven o.l.v. een ervaren gespreksleider. Dit met een brede vertegenwoordiging uit alle geledingen van de vereniging en om tot concrete doelstellingen en acties voor de toekomst te komen.

We waren dit volop aan het voorbereiden, toen de huidige crisis zich openbaarde. Nu bijeenkomsten tot 1 juni niet mogelijk zijn, ontkomen we er helaas niet aan om dit uit te moeten stellen. Waarschijnlijk kan dit niet eerder dan na de zomerperiode.

Wel zullen we de basisdocumenten, die eerder ook zijn gemaild, nogmaals onder de leden verspreiden. Reacties daarop, en ideeën en initiatieven die de club verder helpen, zijn ondertussen van harte welkom.

Klusdag
In overleg met de klussenploeg is eerder al het idee ontstaan om voor de zomer een klusdag te organiseren. Sinds onze nieuwe accommodatie hebben we dat als club niet meer gedaan en was de noodzaak ook minder groot. Naast dat de klussenploeg wekelijks in de weer is om het sportpark en onze gebouwen en terrassen netjes te houden, is een grotere schoonmaak- en onderhoudsbeurt met meer handjes langzamerhand wel een keer nodig. Het moet een nuttige en zeker ook gezellige dag worden met elkaar!

Echter ook het doorgaan hiervan hangt af van de duur van de maatregelen rond het Corona-virus. Daarom is er ook nog geen datum geprikt en is er nog geen uitvraag gedaan naar de leden om te helpen. Hopelijk lukt dit nog voor de zomer!

Kastanjebloedingsziekte bomen ingang Onnerweg
De gemeente Groningen was op woensdag 18 maart jl. genoodzaakt 34 kastanjebomen in Haren te kappen. Waaronder 10 bomen bij de ingang Onnerweg die zijn geplant bij de aanleg van het sportpark in 1953. Met name de achterzijde van het veldje achter Body Fit is zwaar getroffen.

De bomen hebben de kastanjebloedingsziekte. Dit kwam onlangs bij een inspectie aan het licht. De bomen zijn gekapt om te voorkomen dat er spontaan takken afvallen. Omdat er nog geen remedie voor deze ziekte is, worden de te kappen kastanjebomen door andere boomsoorten vervangen. De gemeente gaat hierover in overleg met omwonenden.
Ingang

Ingang Onnerweg
In samenspraak met VV Gorecht en Body Fit hebben we de gemeente verzocht om o.a. de hekwerken, de fietsenstallingen en de verlichting te verbeteren rond het pleintje ingang Onnerweg. De gemeente heeft inmiddels toegezegd daar de komende periode mee aan de slag te zullen gaan.

BSO
Ook onze huurder en sponsor, BSO Opstelten, wordt geconfronteerd met de gevolgen van de crisis en onduidelijk is nog in welke mate zij gesloten zullen zijn of blijven, en wat dat voor hen betekent.

Sponsoren
Ook onze sponsoren maken een bijzondere en soms zeer lastige tijd door, als je in de gelegenheid bent waarderen wij het als je producten afneemt bij onze sponsoren. Onze sponsoren staan vermeld op de website (https://vvharen.nl/sponsoren/sponsorpagina/).

Blijf vv Haren steunen
Wij hopen dat deze situatie snel voorbij is. Maar de realiteit is dat deze crisis waarschijnlijk langer gaat duren. Wij wensen een ieder veel gezondheid, sterkte en wijsheid toe. En een oproep aan iedereen om de geledingen gesloten te houden en onze club te blijven steunen!

We volgen het landelijk beleid nauwgezet en begin april zal de KNVB beslissen hoe het verder gaat na 6 april. Op basis daarvan zullen we ons bestuur verder beraden qua eventuele besluitvorming en berichtgeving.

Bij vragen aan het bestuur, vragen!

Samen sterk
Houd in deze tijden vooral oog en aandacht voor elkaar. Dus heb je een teamgenoot, vriend, vriendin die ziek is of zorgen heeft? Stuur hem of haar eens een appje of bel diegene spontaan op. Zo kunnen we samen sociaal isolement en eenzaamheid voorkomen en blijven we betrokken bij elkaar.

Wij wensen ten slotte al onze leden, vrijwilligers en supporters die nu ziek zijn of noodgedwongen thuis zitten veel beterschap, gezondheid, maar ook snel weer een nieuw perspectief!

Bestuur vv Haren
bestuur@vvharen.nl

 

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat u hiermee akkoord gaat, maar u kunt zich afmelden als u dat wilt. AccepterenLees verder